Reklamácia tovaru

Tovar je možné reklamovať do 2 rokov od zakúpenia.


Complaint

Informácie o stave reklamácie


Informácia o stave vrátenie